Menu
Obec Čížkovice

AFFC - audit familyfriendlycommunity

AFFC - logo 1

 

 

V OBCI PROBĚHNE AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY

Rada obce schválila uzavření Dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity s Ústeckým krajem. Tento název vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, ale staví na vzájemném naslouchání mezi občany a zástupci obce. Jeho cílem je podpořit a rozvíjet pro-rodinné klima v obci. Tedy takové klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Jeho smyslem je netvořit opatření od „zeleného“ stolu, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy a především občany všech věkových kategorií do procesu plánování dalšího rozvoje obce v oblasti rodinné politiky. Výkonem auditu byla pověřena starostka obce. O jeho průběhu vás budeme včas informovat. Budeme velice rádi, když se do auditu zapojíte ať už osobně na workshopech nebo prostřednictvím dotazníkového šetření.

AFFC - plakát

 

 

 


nahoru