Menu
Obec Čížkovice

Udržovací práce na MK ul.U Parku a odbočky z Jiráskovy ulice

 Zhotovitel:       Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Cena:              1 549 175,27 Kč bez DPH

Realizace:       2020

Provedena byla rekonstrukce povrchu komunikace. Dále byly osazeny obrubníky a ze zámkové dlažby zhotoveny vjezdy k rodinným domům.

U Parku

       Před                                                                                       Po

      U Parku před              U Parku Po

Odbočka z ul. Jiráskova

během stavby                                                                        Po

Odbočka během          Odbočka po 


nahoru