Menu
Obec Čížkovice

Opravy chodníků v obci Čížkovice a Želechovice

Zhotovitel:       Komastav DS s.r.o.

Cena:              1 186 053,74 Kč bez DPH

Realizace:       2023

V rámci této akce byly ve dvou lokalitách nově vyhotoveny chodníky z betonových zatravňovacích tvárnic a vjezdy k rodinným domům zpevněny zámkovou dlažbou.

 


nahoru