Menu
Obec Čížkovice

Nový dopravní automobil jednotky SDH

Nový dopravní automobil jednotky SDH

V dubnu 2022 jsme převzali dlouho očekávaný dopravní automobil pro naší jednotku sboru dobrovolných hasičů. Jedná se o automobil značky Fiat Ducato. O jeho  dodání se postarala firma SAP spol. s.r.o., která se svou cenou 1 059 960,00 Kč vyhrála výběrové řízení.
Na jeho pořízení čerpala obec dvě finanční dotace. První z nich ve výši 450 000 Kč se podařilo získat od Ministerstva vnitra — Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z programu JSDH-V2-2021. Druhou ve výši 300 000 Kč jsme obdrželi od  Ústeckého kraje z Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS.  Zbylá částka ve výši 309 960 Kč byla  uhrazena z rozpočtu obce.
Pořízení dopravního automobilu provázela řada komplikací. První byla spojení s volbou nového Zastupitelstva Ústeckého kraje, které zahájilo příjem žádostí do svého programu s půl roční prodlevou oproti letům předcházejícím. Další pak souvisely se zpožděnými dodávkami různých komponentů, které byly nejprve zapříčiněny opatřeními souvisejícími s pandemií covid-19 a následně konfliktem na Ukrajině. Naštěstí se vše podařilo dotáhnout do konce a u obou dotací již proběhlo i jejich vypořádání prostřednictvím zpráv závěrečného vyhodnocení.
Do této doby měla naše jednotka SDH k dispozici dopravní automobil Volsfagen Sharan, rok výroby 1996, který   obdržela od SDH Města Roudnice nad Labem. Automobil již nevyhovoval potřebám naší jednotky SDH. Navíc udržení zastaralé techniky v provozuschopnosti vyžadovalo vysoké a vzhledem ke stáří nerentabilní finanční prostředky. Proto Zastupitelstvo obce  souhlasilo s pořízením nového dopravního automobilu, které zajistí plnohodnotnou akceschopnost naší jednotky SDH.

Logo MVtAutomobil Logo kraj


nahoru