Menu
Obec Čížkovice

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

 

 

Poplatek ze psů pro rok 2024 je splatný do 30. 6. 2024 a uhradit je ho možné osobně pouze v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00) na obecním úřadě v kanceláři V. Svojšové nebo převodem na účet č. 4629471/0100 (do poznámky uveďte „poplatek ze psa“ a své jméno).

Poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců, který má trvalý pobyt v obci.

 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

 

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)

ze psa v rodinném domě, u rodinného domu nebo na zahradě

100 Kč

150 Kč

b)

ze psa v ostatních případech (např. v bytě)

550 Kč

800 Kč

c)

ze psa, jehož držitelem je poplatník, u kterého zákon stanoví nižší hranice nejvyšších sazeb (např. držitel průkazu ZTP, ZTP/P, starobní důchodce)

200 Kč

300 Kč

 

Upozorňujeme majitele také na povinnost psa v případě jeho úhynu nebo odstěhování odhlásit, a to v zákonné  lhůtě 15 dnů.

 

OZV - 1/2019 o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 927.43 kB


nahoru