Menu
Obec Čížkovice

Správa hřbitova

Obec Čížkovice je provozovatelem a správcem veřejného pohřebiště, které se nachází v k. ú. Čížkovice, ul. Na svobodě.

 

Správce pohřebiště:

Vladimíra Svojšová

T: 416 715 135, 602 360 737

E: svojsova@cizkovice.cz

Kancelář: budova Obecního úřadu Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

 

Doba zpřístupnění pohřebiště:

Říjen – duben             od 7  do 19 hod

Květen – září              od 7 do 21 hod

 

Nájem hrobových míst

  • Smlouva o nájmu hrobového místa je uzavíraná na dobu určitou, zpravidla na dobu 10 let. Po uplynutí této doby je nutno uzavřít novou smlouvu a současně zaplatit nájemné na další období.
  • Nájemné je možné uhradit osobně v kanceláři správce pohřebiště  nebo převodem na bankovní účet Obce Čížkovice.
  • K podpisu nové smlouvy je nájemce vyzván písemně, a to nejpozději 90 dnů před uplynutím doby platnosti stávající smlouvy o nájmu hrobového místa (§ 25 odst. 7 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)
  • Při úmrtí nájemce je nutno tuto skutečnost nahlásit v kanceláři správy pohřebiště, aby se co nejdříve vyřešil přepis smlouvy na stanovenou osobu.

Veškeré ukládání ostatků do hrobových míst je nutno nahlásit správci pohřebiště!

Nájemce hrobového místa je povinen správci pohřebiště oznámit uložení urny či její přemístění a sdělit tyto údaje:

  • Jméno a příjmení zesnulé osoby
  • Místo a datum narození
  • Místo a datum úmrtí 
  • Datum uložení urny na pohřebiště 

 

Práva a povinnosti správce/provozovatele pohřebiště, nájemců hrobových míst, subjektů zajištujících pohřební a další služby a návštěvníků pohřebiště jsou stanoveny Řádem veřejného pohřebiště.

Řád veřejného pohřebiště Typ: PDF dokument, Velikost: 776.71 kB


nahoru