Menu
Obec Čížkovice

Revitalizace hřbitova v Čížkovicích

Zhotovitel:       STAMO, spol. s.r.o.

Cena:                7 774 311,28 Kč bez DPH

Realizace:       2019-2020

Při revitalizaci došlo k demolici staré a výstavbě nové hřbitovní zdi včetně rekonstrukce samotného vstupu, vznikly nové zpevněné plochy, byla opravena zvonice a provedendemolice nevyužívaného skladu.

Před

Kaplička předHřbitov předHřbitov před 2

Po

Kaplička po Hřbitov PoHřbitov Po 2Hřbitov cesty Po 

 


nahoru