Menu
Obec Čížkovice

Volnočasový park

Zhotovitel:     Aleš Kozel, JPL, TR Antoš, Tomáš Gajdoš

Cena:              1 381 163,921 762 570,60 Kč bez DPH

Realizace:       2021

K revitalizaci plochy v lokalitě Za požární nádrží bylo přistoupeno především proto, že zde opakovaně docházelo k vytváření černé skládky. O zhotovení štětových cest a štěrkového trávníku, který slouží jako dráha pro kola, se postaral Aleš Kozel. Herní prvek Lanové centrum zásada dodala společnost TR Antoš s.r.o., která provozuje zábavný park Mirakulum. Výrobu a návrh laviček na míru provedl Tomáš Gajdoš. Založení trvalkových záhonů, výsadbu 46 stromů a 85 kusů keřů provedla společnost JPL.  Na výsadbu stromů poskytla obci finanční dar společnost Lafarge Cement, a.s. ve výši 100 000 Kč.

Volnočasový park 1Volnočasový park 2Volnočasový park 3


nahoru