Menu
Obec Čížkovice

Rekonstrukce uličního prostoru nad kostelem

Zhotovitel:       Aleš Cikánek

Cena:              844 492,00 Kč bez DPH

Realizace:       2021

Stávající schody byly nahrazeny betonovými prefabrikáty a byla provedena drobná úprava zábradlí. Chodníková plocha pod schodištěm byla celkově přespádována, aby neporušovala jak zeď, tak vedlejší dům. Prostor, kde docházelo k otáčení a parkování vozidel, byl nově vydlážděn ze žulové dlažby.

 


nahoru