Obec Čížkovice
Obec Čížkovice

Poskytování dotací z rozpočtu obce Čížkovice

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Čížkovice - 19.9.2022 (1.74 MB)

FORMULÁŘE:

  • Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Čížkovice - PO   *.xlsx   PDF
  • Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Čížkovice - FO   *.xlsx   PDF
  • Zpráva o využití dotace poskytnuté obcí Čížkovice na činnost                   *.xlsx   PDF

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE ČÍŽKOVICE