Menu
Obec Čížkovice

Podzemní kontejnery na TKO

Zhotovitel:       Raeder a Falge s.r.o.

Cena:              942 272,66 Kč bez DPH

Realizace:       2021

Polopodzemní kontejnery na směsný komunální odpad, plast, papír a sklo byly vyhotoveny v lokalitě Na sídlišti. Touto výstavbou došlo ke zrušení všech dosavadních kontejnerových „hnízd“. Na většině z nich pak následnou akcí vznikla parkovací místa.

Před                                                                                                                Po

Kontejnery před 1kontejnery před 2kontejnery PO


nahoru