Obec Čížkovice
Obec Čížkovice

Rozpočet

Rozpočet Čížkovice

Daňové
79,04 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 31 876 000 Kč
Upravený rozpočet 31 826 000 Kč
Skutečné plnění 21 392 758 Kč
Plnění 67,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku 17 000 000 17 000 000 9 651 657 56,77
Příjem z daně z přidané hodnoty 7 200 000 7 200 000 5 967 951 82,89
Příjem z daně z příjmů právnických osob 3 300 000 3 300 000 2 207 807 66,90
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 250 000 2 250 000 1 685 707 74,92
Příjem z daně z nemovitých věcí 800 000 800 000 856 015 107,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 490 000 490 000 399 380 81,51
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 400 000 400 000 312 588 78,15
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 100 000 100 000 62 864 62,86
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100 000 100 000 95 005 95,01
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 90 000 90 000 88 911 98,79
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 60 000 60 000 25 118 41,86
Příjem z poplatku ze vstupného 50 000 0 0 0,00
Příjem z poplatku ze psů 31 000 31 000 34 695 111,92
Příjem ze správních poplatků 5 000 5 000 5 060 101,20
Celkem 31 876 000 31 826 000 21 392 758 67,22
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtová opatření č. 2/2022

Rozpočtová opatření - Obec Čížkovice č. 2-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 578,07 KiB
Staženo: 17×
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtová opatření - Obec Čížkovice č. 1-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,10 KiB
Staženo: 26×
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2022

Rozpočtová opatření č. 1R/2022

Rozpočtová opatření - Obec Čížkovice č. 1R-2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 315,64 KiB
Staženo: 35×
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2021

Závěrečný účet za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,19 MiB
Staženo: 13×
Datum poslední aktualizace: 28. 6. 2022

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,29 MiB
Staženo: 23×
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022

Výkaz zisku a ztrát 12/2021

Výkaz zisku a ztrát 12-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 964,81 KiB
Staženo: 26×
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022

Rozvaha 12/2021

Rozvaha 12-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,37 MiB
Staženo: 22×
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022

Příloha 12/2021

Příloha 12-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,51 MiB
Staženo: 25×
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022

Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce v roce 2021

Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce v roce 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,59 MiB
Staženo: 26×
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022