Mobilní rozhlas

GDPR a Mobilní rozhlas

Co se skrývá pod zkratkou GDPR?

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud GDPR), které je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Cílem této legislativy je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Co znamená zavedení GDPR pro občany v Mobilním rozhlasu?

Jako uživatel/občan nezaznamenáte  prakticky žádnou změnu. Snad jen, že budete klidněji usínat, jelikož vaše osobní údaje budou ještě ve větším bezpečí podle evropských právních norem.

Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu na adrese obec.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnout souhlas s novými podmínkami GDPR.

A je to! Nyní jsou vaše osobní údaje chráněny dle nejnovějších evropských právních norem.

POKUD SI NEVÍTE RADY, PŘIJĎTE NA OBECNÍ ÚŘAD, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Obsah

*řazení odshora (nahoře nejaktuálnější)

 

5.11.2019

Revitalizace Hřbitova v Čížkovicích

 19.7.2019

Poptávkové řízení - Výzva k podání cenové nabídky, Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele "Dodávka a montáž vybraných lamp veřejného osvětlení v obci Čížkovice

 17.7.2019

„ČÍŽKOVICE - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY"

 7.6.2019

ČÍŽKOVICE - OPRAVA STŘECHY BYTOVÉHO DOMU č. p. 229 A

ČÍŽKOVICE - OPRAVA STŘECHY TS ŽELECHOVICE

 11.4.2019

VESTAVBA DÍLNY DO STÁVAJÍCÍHO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU ŽELECHOVICE

 

VÝSTAVBA VÝTLAKOVÉ KANALIZACE V UL. BENEŠOVA V ČÍŽKOVICÍCH

 18.1.2019

Pronájem obchodu s potravinami v ul. Na sídlišti v Čížkovicích

 3.1.2019

Výběrové řízení na místo: STAVEBNÍ TECHNIK

 3.12.2018

"Čížkovice - Výměna oken v obecních objektech"

 11.10.2018

„ČÍŽKOVICE – ZATEPLENÍ č. p. 50 (hospoda Želechovice)“


„OPRAVA ČÁSTI VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÍŽKOVICÍCH“

 31. 7. 2018

ČÍŽKOVICE - ODBORNÝ PRŮZKUM A POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU STŘECH + DOPORUČENÍ PRO JEJICH OPRAVU

OPRAVA STŘECHY č. p. 65

OPRAVA ŠTÍTOVÝCH PŘESAHŮ OBJEKTU JIRÁSKOVA ULICE č. p. 26

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBECNÍCH OBJEKTŮ

 21.6.2018

Rekonstrukce elektroinstalace obecních objektů včetně zpracování prováděcí dokumentace a revizních zpráv

 4.5.2018

Bezpečná obec Čížkovice - E8

BEZPEČNÁ OBEC ČÍŽKOVICE ŽELECHOVICE CHODNÍKOVÉ PLOCHY A NÁSTUPNÍ PLOCHY BUS

ČÍŽKOVICE – OPRAVA STŘECH č. p. 52, 53 a ŽELECHOVICE č. p. 50

ČÍŽKOVICE- PROVEDENÍ ANALÝZY (GAP) PRO ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S GDPR A ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY POVĚŘENCE

Sportovní hřiště Želechovice

 7.2.2018
ČÍŽKOVICE - STUDIE ZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ
(výběr zpracovatele studie)

 23.11.2017

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „ČÍŽKOVICE – DOČASNÁ ÚDRŽBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“

 15.8.2017

Doplnění herních prvků dětského hřiště v parku - obec Čížkovice

Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku Obce Čížkovice

Čížkovice - Výstavba venkovního multifunkčního sportovního zařízení v Želechovicích

 17.3.2017

Obec Čížkovice – stroj k úklidu, úpravě zeleně a zimní údržbě komunikací a chodníků“

 10.10.2016

Bezpečná obec - E3 - parkoviště

Prodloužení zahradního vodovodu

Oplocení fotbalového hřiště

  

PD - Výstavba výtlakové kanalizace v ul.Benešova v Čížkovicích

Otevírání obálek pro výše jmenované poptávkové řízení proběhne 21.3.2016 v 1000 h. v zasedací místnosti budovy OÚ Čížkovice.

 


 

ČÍŽKOVICE – POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

 


 

Výběrové řízení na obsazení pozice

správce fotbalového hřiště

 


8.9.2015

BEZPEČNÁ OBEC ČÍŽKOVICE – E2 - DZ (607109)

8.9.2015 - 23.9.2015

 

BEZPEČNÁ OBEC ČÍŽKOVICE – E7 – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI - DZ (615169)

8.9.2015 - 23.9.2015

 

BEZPEČNÁ OBEC ČÍŽKOVICE – E5(643924)

8.9.2015 - 23.9.2015

 

 


 

Oprava komunikace Dvořákova ul.

Izolace balkónů DPS

Oplocení MŠ

 


 

Pronájem obchodu s pohostinstvím v Želechovicích - výběrové řízení