Mobilní rozhlas

GDPR a Mobilní rozhlas

Co se skrývá pod zkratkou GDPR?

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud GDPR), které je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Cílem této legislativy je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Co znamená zavedení GDPR pro občany v Mobilním rozhlasu?

Jako uživatel/občan nezaznamenáte  prakticky žádnou změnu. Snad jen, že budete klidněji usínat, jelikož vaše osobní údaje budou ještě ve větším bezpečí podle evropských právních norem.

Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu na adrese obec.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnout souhlas s novými podmínkami GDPR.

A je to! Nyní jsou vaše osobní údaje chráněny dle nejnovějších evropských právních norem.

POKUD SI NEVÍTE RADY, PŘIJĎTE NA OBECNÍ ÚŘAD, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Obsah

Rozpočet Čížkovice

Schválený rozpočet 86 488 000 Kč
Upravený rozpočet 87 775 000 Kč
Skutečné čerpání 18 898 425 Kč
Čerpání 21,53 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 319 000 1 361 000 435 389 31,99
35 672 000 36 044 000 4 736 665 13,14
5 928 000 6 178 000 3 141 354 50,85
1 846 000 1 861 000 268 926 14,45
7 613 000 7 680 000 79 332 1,03
1 428 000 1 439 000 590 806 41,06
4 165 000 4 475 000 2 221 904 49,65
15 042 000 14 331 500 1 634 740 11,41
10 280 000 10 864 500 4 518 721 41,59
10 000 10 000 10 000 100,00
5 000 5 000 0 0,00
3 169 000 3 515 000 1 249 588 35,55
11 000 11 000 11 000 100,00
86 488 000 87 775 000 18 898 425 21,53
sestaveno ke dni 30. 6. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Čížkovice 2019 Staženo: 131x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet OBCE ČÍZKOVICE 2019 Staženo: 149x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet ZŠ A MŠ ČÍŽKOVICE 2019 Staženo: 115x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4R/2019 Staženo: 4x | 24.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2019 a Staženo: 18x | 24.09.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2019 b Staženo: 16x | 24.09.2019

Rozpočty - Schválená rozpočtová opatření č. 3R/2019 Staženo: 31x | 27.08.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2R/2019 Staženo: 44x | 08.07.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2019 Staženo: 48x | 25.06.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2019 Staženo: 50x | 22.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1R/2019 Staženo: 61x | 07.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 98x | 27.03.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 82x | 27.03.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2018 Staženo: 143x | 03.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 51x | 06.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 63x | 25.06.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Čížkovice v roce 2018 Staženo: 70x | 17.06.2019

Rozvaha 12/2018 Staženo: 76x | 17.06.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12/2018 Staženo: 49x | 17.06.2019

Výkaz zisku a ztráty 12-2018 Staženo: 65x | 17.06.2019

Příloha 12/2018 Staženo: 72x | 17.06.2019