Mobilní rozhlas

GDPR a Mobilní rozhlas

Co se skrývá pod zkratkou GDPR?

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud GDPR), které je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Cílem této legislativy je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Co znamená zavedení GDPR pro občany v Mobilním rozhlasu?

Jako uživatel/občan nezaznamenáte  prakticky žádnou změnu. Snad jen, že budete klidněji usínat, jelikož vaše osobní údaje budou ještě ve větším bezpečí podle evropských právních norem.

Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu na adrese obec.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnout souhlas s novými podmínkami GDPR.

A je to! Nyní jsou vaše osobní údaje chráněny dle nejnovějších evropských právních norem.

POKUD SI NEVÍTE RADY, PŘIJĎTE NA OBECNÍ ÚŘAD, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Obsah

Pečovatelská služba obce Čížkovice

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice.

Pečovatelskou službu obce Čížkovice pro rok 2019 finančně podpořil Ústecký kraj z Dotačního programu Podpora sociálních služeb (www.kr-ustecky.cz).

uk
Adresa

Pečovatelská služba obce Čížkovice

U parku 303

411 12 Čížkovice

Kontakty

416 538 084

602 360 705

e.mail  - dps.cizkovice@seznam.cz


Definice pečovatelské služby :

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice. Pečovatelská služba je zajišťována za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a zlepšují důstojný život uživatelů, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

 

Poslání :

Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich nepříznivé životní situaci takovým způsobem, která jim umožní prožit aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních vazeb na jejich nejbližší okolí.  Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak závislost na poskytované službě.

 

Cíle služby

 • Podpora uživatele při zajišťování chodu domácnosti.
 • Co nejdelší setrvání uživatele v domácím prostředí.
 • Poskytovat  uživatelům služby s ohledem na jejich osobní a individuální potřeby.
 • Podpora kontaktu uživatele služeb s jeho rodinnými příslušníky a širokou veřejností.
 • Zachovat co nejdéle u uživatelů soběstačnost a samostatnost.

 

Cílová skupina :

Osoby se zdravotním postižením a senioři.

Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Zásady

 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Pomoc musí vycházet z individuálních potřeb. 
 • Podporovat rozvoj jejich samostatnosti.
 • Motivovat je k činnostem, aby nevedli k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 • Zachování vazeb k blízkým osobám a běžnému sociálnímu prostředí. 

 

 

 


Ke stažení :