Mobilní rozhlas

GDPR a Mobilní rozhlas

Co se skrývá pod zkratkou GDPR?

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, odtud GDPR), které je legislativou plošně zaváděno v celé Evropské unii.

GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Cílem této legislativy je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

Co znamená zavedení GDPR pro občany v Mobilním rozhlasu?

Jako uživatel/občan nezaznamenáte  prakticky žádnou změnu. Snad jen, že budete klidněji usínat, jelikož vaše osobní údaje budou ještě ve větším bezpečí podle evropských právních norem.

Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se ke svému účtu na adrese obec.mobilnirozhlas.cz a zaškrtnout souhlas s novými podmínkami GDPR.

A je to! Nyní jsou vaše osobní údaje chráněny dle nejnovějších evropských právních norem.

POKUD SI NEVÍTE RADY, PŘIJĎTE NA OBECNÍ ÚŘAD, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Obsah

Stránka

Uctění památky


Ve středu 8. srpna 2018 ve 12:00 bude na sirénách JSVV spuštěn signál "Pieta" k uctění památky tří vojáků české armády zabitých v neděli 5. srpna 2018 v Afgánistánu.


7. 8. 2018

Vyhlášení smogové situace


ZCZC 495

WOCZ51 RPUL 311825

 

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: úterý, 31.07.2018 v 20:25 SELČ (31.07.2018 v 18:25 UTC) Pro území:

Ústecký kraj

 

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

 

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ

.html.

 

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu

180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 23 hodin.

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž zítra.

 

Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.

Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha / Admin NNNN


1. 8. 2018

Knihovna


Z důvodu stavebních prací, probíhajících v okolí budovy obecního úřadu bude dnes knihovna zavřena.


27. 6. 2018

Dětský den 1.6.2018 - zrušen


Dětský den je z důvodu nepřízně počasí zrušen. O náhradním termínu budeme informovat.


1. 6. 2018

4.5.2018


4. 5. 2018

6.4.2018


 


6. 4. 2018

22.3.2018


Zápisy z FinančníhoKontrolního výboru

a

Domovní řád (obecní byty)


22. 3. 2018

Stránka