Navigace

Obsah

Pečovatelská služba obce Čížkovice

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice.

Pečovatelskou službu obce Čížkovice pro rok 2019 finančně podpořil Ústecký kraj z Dotačního programu Podpora sociálních služeb (www.kr-ustecky.cz).

uk
Adresa

Pečovatelská služba obce Čížkovice

U parku 303

411 12 Čížkovice

Kontakty

416 538 084

602 360 705

e.mail  - dps.cizkovice@seznam.cz


Definice pečovatelské služby :

Pečovatelská služba obce Čížkovice je terénní služba, poskytovaná v domácnosti uživatele bydlícího na území obce Čížkovice a Želechovice. Pečovatelská služba je zajišťována za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů. Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a zlepšují důstojný život uživatelů, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.

 

Poslání :

Posláním pečovatelské služby je zajistit pomoc a podporu lidem v jejich nepříznivé životní situaci takovým způsobem, která jim umožní prožit aktivní a důstojný život se zachováním přirozených sociálních vazeb na jejich nejbližší okolí.  Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje tak závislost na poskytované službě.

 

Cíle služby

 

Cílová skupina :

Osoby se zdravotním postižením a senioři.

Pečovatelská služba poskytuje své služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Zásady

 

 

 


Ke stažení :